BEYOND THE ORDINARY

GT Auto Exclusive Service

GT Auto Test Drive Delivery

บริการพิเศษ นำรถไปให้ลูกค้าทดลองขับถึงที่ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน

More Detail

GT Auto Exclusive PickUp-Delivery Service

บริการพิเศษ ในการที่จะอำนวยความสะดวกสบายให้ลูกค้า ด้วยการรับ-ส่งรถของลูกค้าเข้าซ่อมที่ศูนย์บริการ จีที ออโต้

More Detail

GT Auto Limo Service

บริการพิเศษ สำหรับลูกค้าที่นำรถเข้าซ่อม แล้วต้องการเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆ ใจกลางเมือง

More Detail

GT Auto Personal Assistant

บริการพิเศษ เสมือนมีผู้ช่วยส่วนตัวที่จะทำให้คุณมั่นใจว่า รถยนต์ของคุณจะได้รับการดูแลที่ดีที่สุด

More Detail
CLICK HERE
Top