4 รางวัล การันตรีคุณภาพการให้บริการจาก Volvo Car Thailand


GT AUTO-Volvo Witthayu แสดงศักยภาพด้านขายและด้านบริการ ตลอดปี 2019 คว้า 4 รางวัลคุณภาพจาก Volvo Car Thailand ในงานประกาศรางวัลประจำปี
1. รางวัล Volvo Guild of Excellence
- คุณเพราพิลาส บุญธรรม (Sales Manager จีที ออโต้ วอลโว่ วิทยุ)

2. รางวัล Volvo Guild Award สามารถคว้าได้ถึง 2 รางวัล โดยหลักเกณฑ์การพิจารณายอดขาย จากการแข่งขันกับพนักงานขายทั่วประเทศ
- คุณวรวิทย์ เล็กเถกิง   (Sales Supervisor จีที ออโต้ วอลโว่ วิทยุ)
- คุณจิโรจ พิมพ์มา (Sales Supervisor จีที ออโต้ วอลโว่ วิทยุ)

3. รางวัล Volvo Best Workshop Support
- คุณสมชาติ   พรนราดล (Service Support and Claim)

บทพิสูจน์ยืนยันความสำเร็จ จาก ความมุ่งมั่นตั้งใจ ในการให้บริการของเรา
หากคุณอยากสัมผัสและรับรู้ประสบการณ์การให้บริการจาก เพียงให้เราดูแลคุณ....